Elméleti Fizikai Laboratórium

Az Elméleti Fizikai Laboratórium az intézet Elméleti Fizikai Osztályából alakult ki. Az Osztály kutatásának fókuszában eredetileg a direkt magreakciók és a rezonancia állapotok kvantumfizikai leírásai álltak. A kutatási témák jelenlegi választéka a kutatási területek kiterjesztésére törekvő irányvonal eredményeként jelent meg.

 

Kvantumfizika

Módszertani kutatások által megvalósult a kezdetben vizsgált területek kötött állapotokra vonatkozó problémákkal és szórási problémákkal történő bővítése. A magszerkezetre vonatkozó alkalmazások tekintetében a súlypont korábban az egzotikus magszerkezetek pl. a könnyű egzotikus atommagok mikroszkopikus modelljei, a glóriás atommagok, a magfizikai multipólus óriásrezonanciák voltak. Jelenleg a hangsúly áttolódott a kötési energiára vonatkozó elméletekre, a speciális szimmetriával rendelkező állapotokra és a fürtösödött állapotokra. Ezek mellett az osztályon folyó kutatás kiterjed a kvantum-korrelációk lehetséges kvantuminformatikai alkalmazásainak vizsgálatára is.

 

Részecskefizika

Az utóbbi időben Magyarország CERN-beli részvételének köszönhetően egyre hangsúlyosabbá válik a részecskefizikai kutatás. Az érdeklődés középpontjában áll a perturbatív kvantumszíndinamika (QCD), amely elmélet által a nagyenergiájú részecskék ütközése leírható. Korábban a Laboratórium elődjének számító Elméleti Fizikai Osztályhoz tartoztak az elméletben megjelenő másodrendű sugárzási korrekciók kiszámításának az Intézetben dolgozó szakértői is, akik a CERN-ben található Nagy Hadronütköztető (LHC) kísérleteinek előkészítésében is részt vettek. Jelenleg a Laboratóriumhoz tartozó, részecskefizikával foglalkozó elméleti csoport kutatásának fókuszában a rács-QCD számítás és a funkcionális renormálási csoport alkalmazása áll.