Részecskegyorsító Központ

2009-ben Részecskegyorsító Központ néven új szervezeti egység alakult intézetünkben. Korábban a gyorsítók és a hozzájuk tartozó személyzet az intézet különböző osztályaihoz tartoztak. Világossá vált azonban, hogy a részecskegyorsítók egyetlen központi egységbe való áthelyezése számos területen előnyös lesz. Például műszerpályázatok esetén (mind uniós, mind hazai) egy centralizált, erősebb berendezés-hátérrel rendelkező szervezeti egység esélyei magasabbak a nyerésre. A nyalábidők szervezése és szétosztása egyenletesebb és jobban optimalizálható. Az üzemeltető személyzet (kb. 20 fő) több gyorsítónál is bevethető, a csoportok bármikor kisegíthetik egymást.

Kiváló Kutatási Infrastruktúra logo

 

A következő nagyberendezések tartoznak a Részecskegyorsító Központhoz: Tandetron, Ciklotron, ECR ionforrás, VdG-1. A Központ megalakulása óta minden gyorsítónk terv szerint, biztonságosan és jelentősebb műszaki zavar nélkül üzemelt. 2010-ben a Központot a NEKIFUT program Stratégiai Kutatási Infrastruktúrává minősítette. 2021-ben a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Kiváló Kutatási Infrastruktúra (Excellent Research Infrastructure) elismerő címet adományozta a Részecskegyorsító Központnak.

 

További információk: The Atomki Accelerator Centre, The European Physical Journal Plus, Volume 136, Article number: 247 (2021)