Kvantumjelenségek: Indukált atomi mozgások vékonyrétegekben és felületi 2D rétegekben

Témafelelős Dr. Vad Kálmán
Téma jellege Fiatal kutatói téma
Leírás

Nanométeres vastagságú vékonyfilmekben és filmszerkezetekben termikusan, elektromosan vagy optikailag előidézett felületi és felületközeli atomi mozgásokat vizsgálunk viszonylag alacsony hőmérsékleteken (300-500 K). Ismert, hogy felületi rétegekben végbemenő atomi mozgási folyamatok jelentősen módosítják a nanoskálájú rendszerek fizikai paramétereit, mely a modern elektronikai iparban különösen fontos. Különféle fém- és oxidrétegeket készítünk fizikai és kémiai módszerekkel, vizsgálatukra nanométeres felbontású mélységprofil-analízist, elektronspektroszkópiai módszereket, valamint a felületi atomi mozgások és töltéseloszlások tanulmányozására alkalmas pásztázó tűszondás mikroszkópot alkalmazunk.