FTIR spektrométer

Kategória Mérőberendezés
Szervezeti egység
Eszközfelelős
Üzembentartó Atomki
Felhasználás Kutatás, Szolgáltatás
Érték Közepes értékű
Beépítettség Mobilizálható
Kutatási témák
Kivonat

Fourier-transzformációs infravörös spektrométer (FTIR)

Leírás

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR-spektroszkópia) olyan analitikai mérési módszer, melynek segítségével szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok abszorpciós, emissziós, fotokonduktív vagy Raman-szórásának infravörös spektrumát határozzák meg. Az FTIR-spektrométer széles spektrális tartományban gyűjt egyidejűleg spektrális adatokat. Ez lényeges előnyt jelent adiszperziós spektrométerekkel szemben, melyek a spektrális intenzitást egyidejűleg csak egy szűk hullámhossztartományban képesek mérni. Emiatt az FTIR-technika kiszorította a diszperziós spektrométereket, melyeket ma már jobbára csak a közeli infravörös tartományban használnak, továbbá új alkalmazási lehetőségeket nyitott meg. A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia kifejezés arra utal, hogy a nyers adatoknak tényleges spektrummá alakításához a Fourier-transzformációt alkalmazzák.

 

forrás: Wikipédia