Állami kitüntetés augusztus 20. alkalmából

Esemény megnevezése Állami kitüntetés augusztus 20. alkalmából
Díjazott Somorjai Endre
Díj Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat
Díjazó -
Átadás 2022.08.20
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

Állami kitüntetések a 2022. augusztus 20-i ünnepen

A nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetéseket adtak át. Az MTA rendes és levelező tagjai, valamint doktorai közül többen részesültek elismerésben.

 

Magyar Érdemrend tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:

Dr. Somorjai Endre fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Atommagkutató Intézetének professor emeritusa a kísérleti nukleáris asztrofizikai kutatások hazai meghonosításáért, iskolateremtő tevékenységéért és a tudományterületen elért kiemelkedő eredményeiért.

 

Somorjai Endre fizikus, az MTA doktora, az Atommagkutató Intézet (ATOMKI) korábbi tudományos tanácsadója, Eötvös-koszorús professor emeritus. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett tanulmányokat, majd a fizikusi diplomája megszerzését követően a néhány évvel korábban alapított Atommagkutató Intézetben kezdte meg tudományos pályáját. Fontos szerepet játszott az ATOMKI első jelentős részecskegyorsítója, az 5 millió voltos Van de Graaff gyorsító megépítésében és a gyorsítóra alapuló első magfizikai tudományos eredmények elérésében.

Az ATOMKI-ban végzett mérések mellett orosz, lengyel, finn, holland és német kutatóintézetekben dolgozott, elsősorban a magszerkezet-kutatások területén. Az 1980-as évek végén egy ösztöndíj keretében a németországi Münsterben végzett kutatómunkát, ahol figyelme a nukleáris asztrofizika területe felé fordult és ezt követően legfőképp ebben a témában tevékenykedett. A nukleáris asztrofizika az atommagfizikának az az ága, ami a csillagokban lezajló magreakciókkal foglalkozik feltárva így a csillagok energiatermelésének és a természetben található kémiai elemek keletkezésének folyamatait. Németországban főként a nukleáris asztrofizika szempontjából fontos elektronárnyékolás jelenségének vizsgálatában ért el kimagasló eredményeket.

Hazatérve Debrecenben is meghonosította a Magyarországon korábban nem művelt kísérleti nukleáris asztrofizikát. Az ATOMKI gyorsítóira alapozva végezte vizsgálatait, úttörő kísérleteivel az egész világon elsőként kezdte vizsgálni az úgynevezett asztrofizikai p-folyamat szempontjából fontos magreakciókat. Ezen kívül a kialakított kapcsolatai révén bevonta az ATOMKI időközben formálódó nukleáris asztrofizikai csoportját a tudományterület nemzetközi vérkeringésébe. Kiemelendő a csoportnak a nukleáris asztrofizikában egyedülálló LUNA együttműködésben való immár 25 éves tagsága, ami Somorjai Endre kezdeményezésére jött létre és azóta is gyümölcsöző együttműködést jelent.

A kísérleti nukleáris asztrofizika hazai meghonosítása szép példája a valódi iskolateremtő tevékenységnek. Somorjai Endre fontos és sikeres kutatásaihoz sorra csatlakoztak fiatalabb kollégák és témavezetése alatt dolgozó diákok. Közülük ma már többen MTA doktora címmel rendelkeznek, a csoport jelenleg az ATOMKI egyik legsikeresebb kutatói gárdája, nemzetközi elismertségű munkát végeznek. Mindez jelentős részben Somorjai Endre érdeme.

A sikeres kutatómunkán kívül Somorjai Endre jelentős vezetői és közéleti szerepet is vállalt. Évtizedekig volt osztályvezető az ATOMKI-ban, részt vett az OTKA zsűri munkájában, több nemzetközi konferenciát szervezett. Jelenleg, 85 éves korában professor emeritus-ként, bár a mindennapi munkában már kevésbé vesz részt, továbbra is szoros kapcsolatban áll az általa életre hívott nukleáris asztrofizikai csoporttal.

Somorjai Endre a fentiekben röviden összefoglalt tudományos eredményeivel és iskolateremtő munkásságával messzemenően kiérdemelte, hogy a rangos állami kitüntetésben részesüljön.

Díjátadó ünnepség

Kattintson a képre a megtekintéshez.