Elektrosztatikus elektronspektrométerek fejlesztése az Atomkiban – 50 év története

Szeminárium Elektrosztatikus elektronspektrométerek fejlesztése az Atomkiban – 50 év története
Előadó

Prof. Kövér Ákos

Atomki
Időpont 2022-04-28 11:00
Helyszín Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Az Atomkiban az 1954-es megalakulás óta alkalmaztak elektronspektrométereket a magspektroszkópiai kutatásokhoz. Az első időben azonban még mágneses eltérítéssel határozták meg a radioaktív forrásból származó elektronok energiáját a 80 keV – 2 MeV energiatartományban.

Az 1970-es évek elején a magfizikai módszerekkel történő atomfizikai kutatások kerültek előtérbe, ahol kisenergiájú (10 eV – 10 keV) elektronok energiájának és szögeloszlásának mérése volt a feladat, ehhez pedig az elektrosztatikus elektron- spektrométerek voltak a legalkalmasabbak.

Az 1972–2022 között eltelt 50 évben 13 db elektrosztatikus elektronspektrométert terveztünk és építettünk az Atomkiban; ebből 5 db működött, ill. működik még ma is az intézetben. A többi berendezés más, hazai és külföldi intézetekben szolgálta vagy szolgálja a kutatómunkát. Az előadás keretében bemutatjuk az általunk épített elektronspektrométereket, felhasználásuk módját és az elért tudományos eredmények egy részét.

Az előadásban felhasználtam két kiváló munkatársam, Varga Dezső és Ricz Sándor diáit és eredményeit, akikkel együtt voltunk részesei ennek a történetnek.

Egyéb információ
  • Az előadás előtt 10:30-tól tea.
  • Az előadásról videófelvétel készül.