Az MTA vendégkutatói program nyertese: Jonathan Tennyson professzor

Esemény megnevezése Az MTA vendégkutatói program nyertese: Jonathan Tennyson professzor
Díjazott Jonathan Charles Penrose Tennyson
Díj MTA vendégkutatói program
Díjazó MTA
Átadás 2022.01.14
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

A magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességét erősítő akadémiai program támogatásával újabb tizenöt nemzetközi hírű vendégprofesszor vehet majd részt a hazai kutatóközpontokban, kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben működő kutatócsoportok munkájában. Az MTA Vendégkutatói programja 3-6 hónapos magyarországi kutatásra való meghívást tett lehetővé. A pályázat keretében legfeljebb havi bruttó 2,5 millió forintnyi támogatást lehetett elnyerni.

 

Az Atommagkutató Intézet egy 3 hónapos vendégkutatói állást nyert el Jonathan Charles Penrose Tennyson professzor számára, aki Mezei János Zsolt tudományos főmunkatárssal közösen fog dolgozni elméleti molekulafizikai kutatási területen. Vizsgálatuk tárgya az asztrofizikai szempontból is érdekes folyamat, a töltött és semleges molekulákon történő elektronszórás.

 

Jonathan Charles Penrose Tennyson, a University College London professzora az Atommagkutató Intézetben olyan két- és többatomos molekulák elemi ütközési folyamatait vizsgálja majd a magyar kutatókkal, amelyek kulcsfontosságúak a csillagközi térben, a bolygók légkörében és a technológiai plazmákban. Hideg és kis anyagsűrűségű asztrofizikai környezetben a molekulák és molekuláris kationok képződését és fragmentálódását a kozmikus sugárzás és a kisenergiájú (szekunder) elektronok/ionok/atomok vagy fotonok jelenléte segíti elő. E közegek kinetikai modellezése nem végezhető el a releváns elemi reaktív folyamatok részletes ismerete nélkül. A primer ion-molekula, elektron-molekula ütközések mellett a primer (anya-) folyamatok szekunder (lány-) folyamatokra való hatását, vagyis a két- és többatomos molekulák, molekuláris kationok asszociációját, rekombinációját, gerjesztését és fragmentációját fogják vizsgálni.

 

Bővebben a nyertesekről: mta.hu