MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Benkó Zsolt
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2016.09.01
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

Hőtörténeti események modellezése K/Ar és 40Ar/39Ar radiometrikus kormeghatározási módszerek segítségével

 

Kutatásom egyik része a Cassignol-Gillot elven alapuló K/Ar és a 39Ar/40Ar geokronológiai módszerek bevezetésére, az ehhez szükséges mintafeltáró, gázkezelő berendezések kifejlesztésére, megépítésére és egy új Argus VI tömegspektrométer installálására irányult. A fejlesztések eredménye – a kitűzött módszerfejlesztésen túl –, hogy sikerült pontosítani a Mecsekjánosi Bazalt korát, a Drina-Ivanjica zóna kiemelkedés történetét és a Telkibányai Vulkáni Komplexum korát.

Kutatásom második részében nemesgáz analitikai vizsgálatokat végeztem indiai és ugandai karbonatitokon. A Kelet-afrikai Árokrendszerből származó minták – ritka kivételként – az árokrendszerben kevert kimerült köpeny és primitív köpeny összetételt mutatnak. Az indiai Amba Dongarból és Tamil Naduból származó minták mindegyike hidrotermális eredetet mutat. Az idős dél-indiai karbonatitok kialakulásában döntően kéregeredetű fluidumok vehettek részt, míg a kréta Amba Dongar karbonatit kialakulásában köpeny és kéreg eredetű fluidumok.

 

Időtartam: 2016.09.01. - 2020.08.31.