MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Sohler Dorottya
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2002.09.01
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

A kutatási ösztöndíjam alatt egyrészt az erősen neutron-többletes atommagok szerkezetét vizsgáltam radioaktív nyalábokon végrehajtott kísérletekben. Nemzetközi kollaborációban végzett kutatásokban kimutattam az N=16-os alhéjzáródás kialakulását a 15-22 tömegszámú oxigén és bór izotópokban és az N=28-as héjzáródás gyengülését a 37-46 tömegszámú foszfor, argon, klór atommagokban. Másrészt az erősen proton-többletes ezüst atommagokban kialakuló új szerkezeti jelenségeket vizsgáltam: az Ag-99 atommagban maximális impulzus-beállású, míg az Ag-101 atommagban a forgási szerkezeteket lezáró gerjesztett állapotokat azonosítottam. Ezeken a munkákon kívül bekapcsolódtam a háromtengelyű atommagokban kialakuló speciális mozgásformák kutatásába.

 

Időtartam: 2002.09.01. - 2005.08.31.

Ösztöndíj minősítése: kiváló