Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

PhD események

Karbonátok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok paleoklimatológiai alkalmazhatóságának vizsgálata


Doktori elővédés

Előadó Papp László doktorjelölt
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2017-09-08 09:00:00
Helyszín MTA Atomki, tanácsterem (Debrecen, Bem tér 18/c, I. épület alagsora)

Magreakció hatáskeresztmetszetek meghatározása és felhasználásuk deuteronindukált reakciók analitikai alkalmazásában


Doktori védés

Előadó CSEDREKI László
Egyetem, doktori iskola DE Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Időpont 2015-04-30 14:30:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)

Analitikus és numerikus számítási módszerek néhánytest-rendszerek kvantummechanikai modelljében


Doktori védés

Előadó HORNYÁK István
Egyetem, doktori iskola DE Informatikai Doktori iskola
Időpont 2015-04-29 15:30:00
Helyszín DE Informatikai Kar Tanácsterme (Db. Kassai úti Campus)

Sokrészecskés rendszerekre vonatkozó egzakt megoldások


Doktori védés

Előadó TRENCSÉNYI Réka Eszter
Egyetem, doktori iskola DE Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2015-04-15 11:00:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
1 – 4 mutatva 6 elemből