Napelemkészítésre alkalmazott Si hordozók ppb szintű felületi szennyeződésének vizsgálata

Doktori elő-védés Napelemkészítésre alkalmazott Si hordozók ppb szintű felületi szennyeződésének vizsgálata
Előadó Soha Márton
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Időpont 2021-07-07 11:00
Helyszín Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

A bizottság tagjai:

Elnök:

  • Dr. Kun Ferenc, DSc, MTA lev.tag, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Fizika Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék

Bírálók:

  • Dr. Kéki Sándor, DSc, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Kémiai Intézet, Alkalmazott Kémiai Tanszék
  • Dr. Dücső Csaba, PhD, tudományos főmunkatárs, Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Mikrotechnológiai Laboratórium
Egyéb információ

Meghívó

Az előzetes vita nyelve magyar.