Izotópanalitikai módszerek fejlesztése és alkalmazása a légköri fosszilis szénszennyezés vizsgálatára


Doktori védés

Előadó Major István
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2017-10-20 13:30:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)

Doktori szigorlat


Doktori szigorlat

Szigorlatot tevő Bihari Árpád
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2017-09-27 14:00:00
Helyszín MTA Atomki, tanácsterem (Debrecen, Bem tér 18/c, I. épület alagsora)

Karbonátok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok paleoklimatológiai alkalmazhatóságának vizsgálata


Doktori elővédés

Előadó Papp László doktorjelölt
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2017-09-08 09:00:00
Helyszín MTA Atomki, tanácsterem (Debrecen, Bem tér 18/c, I. épület alagsora)

Magreakció hatáskeresztmetszetek meghatározása és felhasználásuk deuteronindukált reakciók analitikai alkalmazásában


Doktori védés

Előadó CSEDREKI László
Egyetem, doktori iskola DE Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Időpont 2015-04-30 14:30:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
45 – 48 mutatva 52 elemből