Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

VAÚ

A 17,18O(α,n)20,21Ne reakciók asztrofizikai reakciósebességének bizonytalansága és a statisztikus modell alkalmazhatósága az A  2017/October

Kutatási téma
Nukleáris asztrofizika