Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

VAÚ

A H2O molekula közepes energiájú, egyszeresen töltött ionokkal kiváltott ionizációja és szétesése

2017/September

Kutatási téma
Ion-molekula kölcsönhatások