Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Honnan származik a meteoritokban talált csillagpor?

Egyéb információ

Végre sikerült megfejteni a meteoritokban megtalálható csillagpor egyik régi rejtélyét, méghozzá a porszemeket szülő csillagokban zajló egyik magreakció jobb megértése által.

 

A porszemek egy csoportjának, az oxigénben gazdag szilikát- és alumínium-oxid-szemcséknek a vizsgálata komoly ellentmondást fedett fel. A közepes tömegű, a Napnál nagyságrendileg hatszor nehezebb csillagokról például az infravörös távcsövek megfigyelései alapján tudjuk, hogy igen nagy mennyiségű port hoznak létre. Ennek ellenére, korábban nem sikerült a meteoritokban azonosítani olyan porszemeket, amelyek ilyen csillagoktól származhattak volna.

Egy új kutatás azonban megoldást talált erre a rejtélyre: a Maria Lugaro (MTA CSFK Csillagászati Intézete) által vezetett, és a Nature Astronomy folyóiratban közölt munka sikerrel azonosította az ezekben a csillagokban végbemenő magreakciók nyomait néhány begyűjtött meteoritból származó porszemcse összetételében.

 

Az áttörést az olaszországi Gran Sasso-hegység alatti Földalatti Nukleáris Asztrofizikai Laboratóriumban (Laboratory for Underground Nuclear Astrophyics, LUNA) elvégzett kísérletek tették lehetővé. A LUNA mögött egy kb. 40 főből álló nemzetközi együttműködés áll, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság, illetve az MTA Atomki és az MTA CSFK kutatói révén Magyarország közreműködésével.

 

Tovább: MTA hírei

Kapcsolat: Fülöp Zsolt tudományos tanácsadó (fulop.zsolt@atomki.mta.hu)


Nature Astronomy 1, Article number: 0027 (2017) - Published online: 30 January 2017

Origin of meteoritic stardust unveiled by a revised proton-capture rate of 17O